.
.   .
Trang dành cho quảng cáo thuốc
 
Copy right © 2009 Công ty cổ phần MERAP GROUP CHĂM SÓC VÀ GIỮ GÌN
ĐÔI MẮT MỖI NGÀY
 
 Tiếng Việt     Tiếng Anh     
 
Các tổ chức quốc tế lập kế hoạch hỗ trợ hoặc động chăm sóc mắt ở Việt Nam
  Các tổ chức quốc tế lập kế hoạch hỗ trợ hoặc động chăm sóc mắt ở Việt Nam  
Trong 3 ngày từ 19 đến 21/4/2010, Bệnh viện Mắt Tung ương

Tổ chức hội thảo lập kế hoạch hỗ trợ dự án hoạt động chăm sóc mắt tại 3 tỉnh ở Việt Nam Bà rịa Vũng tàu, Quảng Nam và Thanh Hoá) trên cơ sở tài trợ của Australia thông qua các tổ chức quốc tế, với kinh phí khoảng 3 triệu đôla Úc. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Y tế, các tổ chức quốc tế: FHF, CBM, ICEE và đại diện ngành mắt 3 địa phương trên. 

Theo đó, Hội thảo đã lập kế hoạch triển khai trong thời gian tới với những nội dung: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng nguồn nhân lực; nâng câấ trang thiết bị nhãn khoa; điều tra đánh giá công tác phòng chống mù loà tại cộng đồng...đặc biệt, tại hội thảo này lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và phát triển một số mô hình chuyên khoa mắt tại tuyến huyện thuộc 3 tỉnh Quảng Nam, Bà rịa Vũng tàu và Thanh Hoá, hướng tới nhân rộng ra toàn quốc vào năm 2020. Trong đó, vai trò Bệnh viện Mắt TW điều phối chương trình, hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá hiệu quả dự án. Bộ Y tế sẽ phối hợp quy hoạch lại hệ thống chăm sóc mắt và quy trình kỹ thuật cho các tuyến tỉnh, huyện.

 
.